Välkommen till Plastic Omnium

Plastic OmniumEn optimerad, effektiv källsortering och avfallshantering hjälper till att skydda miljön och därmed också mänskligheten och allas våra livsförut-sättningar. Vi bidrar i allra högsta grad till ett Hållbart Samhälle.

Vårt produktutbud är ett resultat av vår erfarenhet och våra investeringar i forskning och utveckling. Här presenterar vi våra produkter och lösningar, välja produktområde via flikarna ovan. Djupare produktinfo finner Du till vänster under "Våra produkter".

Produkterna har utvecklats genom att se till användarnas förväntningar och önskemål, oavsett om det handlat om funktionalitet, miljövänlighet eller estetik.

Tillsammans med Dig och våra produktutvecklare skapar vi de lösningarna som passar bäst för Din miljö och förutsättningar, oavsett om Du är en kommun, entreprenör, bostadsbolag/förening, eller annan.

Vi ser inte sopor som ett problem.

Besök gärna våra internationella sidor:

www.plasticomnium.com                          www.sulo.com

Länkar till andra sidor vi gillar:

AvfallSverige = Avfall Sverige är den svenska bransch-organisationen inom avfallshantering och återvinning.

FTI = Företagen som inom återvinningsbranschen som har till uppgift att se till att förpackningar och tidningar i Sverige samlas in och återvinns.

EuroStat Waste = EUs statistikenhet

Avfall och Miljö = Avfall Sveriges facktidskrift

RecyclingNet = facktidskrift/nätsajt inom miljö & avfallshantering

Nyheter

__________________

KUNDAREA :